top of page
Law Books

שירותי המשרד

תאונות עבודה

לאחר מיצוי הזכויות מול המוסד לביטוח לאומי, המשרד ממשיך ופועל למיצוי הזכויות בגין נזקי הגוף כנגד הגורם המזיק בין אם הוא המעסיק עצמו ובין אם כל גורם אחר. 

רשלנות רפואית

המשרד מייצג נפגעי רשלנות רפואית בגין נזקי הגוף שנגרמו להם כתוצאת מהטיפול הרפואי. הן בבית המשפט והן במו"מ ישיר מול חברת הביטוח. 

בקשות לתג נכה 

המשרד מייצג לקוחות שבעקבות מצבם הרפואי והתפקודי זכאים לתג נכה לרכב.

נזקי גוף בגין תאונות דרכים

המשרד מייצג נפגעי תאונות דרכים בגין נזקי הגוף שנגרמו להם כתוצאה מהתאונה. הן בבית המשפט והן במו"מ ישיר מול חברת הביטוח 

ביטוח פרטי וקולקטיבי

אובדן כושר עבודה | סיעוד | תאונות אישיות | שברים עקב תאונה |
נכות עקב תאונה

צוואות וייפוי כוח מתמשך

עריכת צוואה | עריכת צוואה הדדית    בקשה לצו קיום צוואה | בקשה לצו ירושה | עריכת ייפוי כוח מתמשך

ייצוג מול המוסד לביטוח לאומי

נכות מעבודה | נכות כללית | ניידות שירותים מיוחדים | ילד נכה | סיעוד  איבה

פנסיית נכות וביטוחי מנהלים

המשרד מייצג נפגעים אשר איבדו את כושר השתכרותם וזכאים לתגמולי אובדן כושר / פנסיית נכות מקרן הפנסיה ו/או ביטוח המנהלים על שמם. 

תאונות ברשות הרבים / חבות / נזיקין

המשרד פועל למיצוי הזכויות בגין נזקי הגוף אשר נגרמו לנפגעים כנגד הגורמים המזיקים והאחראיים לאירוע אשר גרם לנזק.

תאונות תלמידים

פגיעה במסגרת בית הספר | פגיעה במסגרת פרטית

bottom of page